” रानी खेड्यातुन शहरात जॉब साठी आलीय, पण ती ज्या मैत्रिणीकडे राहायला …

source