ʻಡವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ʼಗೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

source