JADIYA POIE || New Nepali Sentimental Short Movie || जडिया पोई || पारिवारिक घरको कथा || Home Story
𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭’𝐬
Rohit karki
Suman Pandey
Laxmi Thapa
Laxmi Tolange
Sita Ram Ghimire
Kalpana Sanam
Usha Rijal

Camera Edit
Saurav Chattri

Writer /Director
Laxmi Tolange
contact:
9864269931

नोट – तपाइसंग कुनैपनि खालको बिशेष प्रतिभा छ भने र बिशेष समाचार छ भने तुरुन्त बिना संकोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला lनोट – तपाइसंग कुनैपनि खालको बिशेष प्रतिभा छ भने र बिशेष समाचार छ भने तुरुन्त बिना संकोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला l

source