සිහින පැත්තකට දාපු ⁣කිරුළිව විශාල්ගේ කරේ එල්ලන්නද හදන්නේ කියා මිනෝලී සිහිනගෙන් විමසන අතර කිරුළි ගේ දෙමාපියන් සමඟ කතා කරන ලෙස විශාල් චේතනාට පවසයි…
අද එතැන් සිට

Sirasa TV – ඇහැට කනට දැනෙන වෙනසක්

Sirasa TV has been at the forefront in the industry, catering to all three languages whilst being the pioneers in reality television shows, franchise television shows and daily soaps to Sri Lanka. Equipped with state-of-the-art audio-visual receiving and transmitting the equipment our signals are beamed, free-to-air across the country.

Sirasa TV සියළුම වැඩසටහන්,ටෙලිනාට්‍ය නරඹන්න.
Subscribe to watch more – https://bit.ly/3BxGykU

FOLLOW US ON
*Facebook: https://www.facebook.com/sirasatvlk
*Instagram: https://www.instagram.com/sirasatv.lk
*Twitter: https://twitter.com/sirasatvlk
*Tik Tok – https://www.tiktok.com/@sirasatv

KIKI අලුත් දේ නරඹන්න කීකී (KIKI) ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න.
For more exclusive content like this, download KIKI now.

PlayStore – http://bit.ly/2lmfp20
AppStore – https://apple.co/2kklH1S

#SirasaTV #ThePeoplesChannel #lka

source