प्रेमात दोघात तिसरा आल्यानंतर जो गोंधळ उडतो ते पाहण्यासाठी पाहा …

source