ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕ- ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ- 2022-23 ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ
ಸ್ಥಳ: ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ

For Live Streaming of Funeral or any Type of Events Contact
Praveen Tauro +919980184340, +919880484340
Stany Bela : +918848338103

source