તોરણીયા રામામંડળ લાઈવ || Toraniya Ramamanadal Live || Rajal Films

Camera men :- Chaturbhai Jambukiya , Sanjay Chauhan, Prakash kumar, Rajdip

Sound – Naklank Sound
Label : Rajal Films
Editing – CHATURBHAI JAMBUKIYA

◆ Singer : Milan Kakdiya,Bhuto Bharavad

#Ramamanadal Live

This is official YouTube channel of Rajal Films

-: Special Thanks :-
Sanjay Chauhan (Real studio)
Prakash kumar (A1 Studio)
Kishor Kumar (GUJRATI STUDIO ACTION)
Pravin Vaghela (Dalvadi films)
Alpesh Dalwadi
Pravinbhai Ravaldev

Enjoy The Latest Songs & Gujrati Entertainment
Gujrati Video Song
Gujrati Comedy
Gujrati Live Program
Gujrati Lok Dayro
Gujrati Lok Geet
Gujrati Dakla
Gujrati Bhajan Santvani
Toraniya Ramamandal
Gujrati Ramamandal & Much More

Gujrati Comedy ( ગુજરાતી કોમેડી )
Gujarati Comedy
Comedy Film ( કોમેડી ફિલ્મ )
Comedy Jokes ( કોમેડી જોક્સ )
Funny Video ( ફની વીડિયો )
New Comedy ( ન્યુ કોમેડી )
Gujarati Comedy Natak ( ગુજરાતી કોમેડી નાટક )
Gujarati Jokes ( ગુજરાતી જોક્સ )
Super Hit Comedy Video ( સુપરહિટ કોમેડી વિડીયો )
Pradhan Ni Comedy ( પ્રધાન ની ન્યુ કોમેડી ) ગગલો , ગીગલો
Bholabhai Ni Comedy ( ભોળાભાઈ ની કોમેડી )
Ramamandal New Comedy ( રામામંડળ ન્યુ કોમેડી )
comedi vidiyo
Deshi Comedy ( દેશી કોમેડી )

source