सहभागी – कांचनताई काशिनाथ घाणेकर
विषय – आठवणीतील डॉ. काशिनाथ घाणेकर
निर्माता – विजय ढगे
या विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी झाले…
काही कारणास्तव आपण हा कार्यक्रम पाहू शकला नसाल तर जरुर पहा हा विशेष कार्यक्रम…. हॅलो सह्याद्री
DD Sahyadri
Doordarshan Mumbai
Sahyadri Marathi
Show : हॅलो सह्याद्री
Subject : ‘ आठवणीतील डॉ. काशिनाथ घाणेकर…. ‘
Participant : कांचनताई काशिनाथ घाणेकर
Anchor : पुनम चांदोरकर
Social Media Operator : सई सागर मांजरेकर
Producer : विजय ढगे

Follow us On–
FACEBOOK@ddsahyadri https://bit.ly/2Jerpis,
INSTAGRAM@ddsahyadri https://bit.ly/3nIjgBJ & @ddsahyadrinews https://bit.ly/34BzDZs ,
TWITTER@DDSahyadri https://bit.ly/2M0JmSH & @ddsahyadrinews https://bit.ly/38uPHxh,
YOUTUBE@Doordarshan Sahyadri https://bit.ly/36Jd2vg & @DD Sahyadri News https://bit.ly/36SU0mk

source